share this article

De Wallen zijn een uniek deel van Amsterdam. Geen andere buurt is zo gevarieerd, gelaagd en geleefd. De afgelopen jaren is er echter een beeld gecreëerd dat de buurt “out of control” zou zijn en dat ingrijpen onvermijdelijk is. Hoewel dit discours doorgaans ver afstaat van de realiteit is het inmiddels wél de intentie van het beleid geworden om de “urban jungle” te transformeren tot een “monumentale tuin”.

Als onderdeel daarvan worden er steeds meer en verdergaande maatregelen geïntroduceerd om de controle op de buurt te vergroten. Hoewel sommige maatregelen van belang kunnen zijn voor de veiligheid van bijvoorbeeld sekswerkers of voor een basale leefbaarheid, lijkt het geheel aan maatregelen er vooral op gericht te zijn de buurt te steriliseren.

De Wallen Onder Controle

Design: Kees de Klein

Sinds het begin van de pandemie hebben de massa’s de Wallen verlaten, wat verder heeft bijgedragen aan het verstillen van de buurt. In reactie hierop heeft Failed Architecture een aantal ‘zwerm-oefeningen’ in de buurt georganiseerd. Deze zwermoefeningen waren een experiment om weer in grote groepen in publieke ruimte bij elkaar te komen, volledig binnen de beperkingen van de pandemie, en op deze manier de mensenmassa’s en hun onvoorspelbaarheid (voor even) weer tot leven te brengen.

Na twee succesvolle edities werd de derde zwermoefening van Failed Architecture binnen tien minuten door politie en handhavers gestopt, zonder opgaaf van redenen. Dit riep  vragen op over de surveillancesystemen en controlemaatregelen die operationeel zijn in de buurt, en de juridische basis daarvan. De laatste maanden heeft Failed Architecture geprobeerd die vragen te beantwoorden door de complexiteit van alle controlemaatregelen en systemen in kaart te brengen.

Het doel van de kaart is om inzicht te bieden in de hoeveelheid en de specificiteit aan controle die momenteel uitgerold wordt in de buurt, en een discussie op gang te brengen over de impact daarvan op dit unieke deel van Amsterdam.

De kaart is beschikbaar in het Nederlands en het Engels en te koop (€5) op de volgende locaties op de Wallen:

San Serriffe – Sint Annenstraat 30
Oude Kerk – Oudekerksplein 23
W139 – Warmoesstraat 139
Bookstore “De Waag” – Zeedijk 126
Fort van Sjakoo – Jodenbreestraat 24